Projekční činnost

projekty pro studie

projekty pro stavební řízení

projekty pro provedení stavby

zakreslení skutečného provedení stavby

vypracování výkazu výměr

vypracování položkového rozpočtu

ingeneering