O firmě

Projektová kancelář působí v oblasti zpracování projektové dokumentace již od roku 1991. Praxi v oboru silnoproudé elektrotechniky mám téměř třicetiletou. Od roku 1983 pracuji v tomto oboru nejdříve jako investiční technik, od roku 1991 jako projektant ve sdružení projektantů A-Z Projekt Karlovy Vary a od roku 2003 jako samostatný projektant. V roce 1986 jsem získal certifikaci a povolení k vykonávání odbornosti revizní technik elektrických zařízení a hromosvodů. V současnosti pokračuji v samostatné projekční a revizní činnosti. Věnuji se zpracování projektové dokumentace elektrotechniky pro stavby občanské vybavenosti, zemědělské a průmyslové stavby ( výrobní a provozní haly, autoopravny, prodejny, dílny a podobně), stavby pro bydlení ( rodinné domy, hotely, bytové domy), liniové stavby ( především přípojky NN a veřejné osvětlení) a jiné prostory.